HTS Raporu İncelemesi

HTS RAPORU İNCELEMESİ

HTS Raporu; operatörler üzerinden alınan telefon numarası ile gerçekleşen arama kaydı, sms kaydı ve gprs bağlantısının süre ve mekan olarak tutulduğu veridir. Bu veri adli süreçlerde mahkeme kanalıyla belirli tarih ve zaman aralığı belirtilerek BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu)  tarafından talep edilir. Mahkeme yolu dışında bu veriyi kimse talep edemez. 

İşlenen bir suç net doğruluğa Hts raporları aracılığı ile  kavuşturulabilmektedir. Adli Bilişim süreçlerinden bir tanesi olan HTS Raporu incelenmesi alanında uzman kişilere teslim edilerek doğru sonuç elde edilmelidir.

HTS RAPORU HANGİ DURUMLARDA TALEP EDiLİR?

Kişilerin özel hayat gizliliği kavramına giren bu görüşme kayıtlarının adli makamlarca istenmesi için T.C.K.’da yer alan;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (Madde 79, 80),
2. Kasten öldürme (Madde 81, 82, 83),
3. İşkence (Madde 94, 95),
4. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, Madde 102),
5. Çocukların cinsel istismarı (Madde 103),
6. Nitelikli hırsızlık (madde 142) ve yağma (madde 148, 149),
7. Uyuşturucu veya uyarıcı Madde imal ve ticareti (Madde 188),
8 . Parada sahtecilik (Madde 197),
9. (Mülga alt bent: 21/02/2014-6526 S.K./12. md)
10. Fuhuş durumları (Madde 227),
11. Rüşvet durumları (Madde 252),
12. İhaleye fesat karıştırma olayları (Madde 235),
13. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama davaları(Madde 282),
14. Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak adına yapılmış suçlar (madde 302),
15. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı işlenen Suçlar (madde 309, 311, 312, 313, 314, 315, 316),
16. Devlet Sırlarına Karşı İşlenen Suçlar ve Casusluk Suçları (Madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337),

b) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı suçları (Madde 12).
c) Bankalar Kanununun 22’nci Maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçları,
d) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74’üncü Maddelerinde tanımlanan suçlar. (CMK/135. Md)

maddeleri kapsamında soruşturma veya kovuşturma sürecinde HTS kayıtları istenebilir ve alanında uzman kişilerden inceleme talep edilebilir.

Bu maddelerin belirtildiği hususlar dışında yer alan durumlarda, başka bir şahsın özel hayatı gizliliği çerçevesinde kayıtlarını talep edemez, inceleyemez ve dinleyemez.

Call Now Button