Dijital Delil ve Elde Edilme Yöntemleri

Dijital Delil ve Elde Edilme Yöntemleri

Dijital delil elde etme yöntemleri belirli aşamaları kapsamakta olup bu çerçeve dışında yapılan tüm işlemler verinin delil niteliğini bozabilmektedir.

Ceza mahkemelerinde adli makamlar olay üzerinde yer alan maddi hükümlülükleri çözmekte olup sonrasında dava konusunun hukuki yönünü değerlendirmektedir. Bu nedenle, işlendiği iddia edilen olayın işlenmişse kanunlar çerçevesinde bir suç olup olmadığını ve eğer suç ise bu olayın sanık tarafından işlenip işlenmediğini değerlendirmektedir. Yapılan bu değerlendirme kapsamında eğer olayın işlendiğine, olayın kanunlar nezdinde suç olduğuna ve sanık tarafından işlendiği kanısına varılırsa gerekli hükümler hâkim tarafından verilecektir. Delillerin değerlendirilmesi ise aşağıda belirtilen şekilde gerçekleşecektir.

dijitaldelil

 • Veriler delil niteliği taşımalıdır.
 • Deliller yapılan suç olayını destekleyici nitelikte olmalıdır.
 • Verilerin delil niteliği taşıması için verilerin gerçekçi olması gerekmektedir.
 • Delillerin herkes tarafından elde edilebilir olması gereklidir ve somut deliller mahkeme kanadına rapor halinde tanzim edilmelidir.
 • Deliller kanun çerçevesinde belirtilen hususlara uygun olmalıdır. Deliller ilgili kanun maddesine uygun ve kanun içerisinde belirtilen delil elde yollarından elde edilmelidir.
 • Deliller içeriğini sadece mahkeme kanadının dışında davacı, davalı ve avukatlarının da görmesi gerekmektedir.

Dijital Delillerin Toplanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Dijital delilin her açıdan fotoğrafları ve bulunduğu ortam fotoğrafları çekilmelidir.
 • Dijital delil yerel bir ağa bağlı halde bulunuyorsa bulunduğu ağ içerisinden ayrılmalı ve güvenli olarak belirlenen yerde saklanmalıdır.
 • Delili taşıma ve koruma işlemleri kanunlar çerçevesinde yapılmalı ve kimler tarafından, nasıl yapıldığı tutanak çerçevesinde belirtilmelidir.
 • Dijital delilin kapalı halde ise delil niteliğinin bozulmaması için açılmaması gerekmektedir.
 • Delilin açık olması durumunda RAM imajının alınması ve sonrasında kapatılması gerekmektedir.
 • Dijital delil üzerinde yer alan tüm veriler teknik koşullar çerçevesinde yeterli boyuttaki disk üzerine imajı alınmalıdır.
 • Kopyalanan verilerin de hash değerleri alınmalıdır.
 • Delili inceleyecek kişi dışındaki kimsenin delile erişmemesi gerekmektedir.
Call Now Button