Bilgisayar Adli Bilişim İncelemesi

BİLGİSAYAR ADLİ BİLİŞİM İNCELEMESİ

bilgisayar adli inceleme
bilgisayar adli inceleme

Bilgisayar adli bilişim incelemesi, suç farklılığının artması ile ortaya çıkmış bir inceleme dalıdır. Bu inceleme dalı adli süreçlerde kanıt toplama ve suçu ispatlamak için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu yöntemde delil diskinin adli kopyası alınarak hukuki süreçlerde delil niteliğinin korunması sağlanmaktadır.

Hangi Verilere Erişilebilir?

Bilgisayarlar üzerinde veri depolayan sabit disklere sahip dijital materyaller olup bu süreçte bilgisayar adli bilişim incelemesi önemli bir husustur. Sabit diskler(harddisk) ve uçucu veri depolama biri olan RAM’ler üzerinden elde edilecek veriler suçu aydınlığa kavuşturabilir. Bilgisayar adli bilişim incelemesi sonucunda disk üzerinden erişilen veriler;

  1. Log kayıtları
  2. Silinmiş medya dosyaları
  3. Gizlenmiş dosyalar
  4. Takılan usb bellekler ve zaman bilgileri
  5. İnternet geçmişi
  6.  Sosyal medya bilgileri
  7. Casus yazılım tespiti
  8. Yedekleme dosyaları erişimi
  9. Kullanıcı etkinlikleri
  10. E-posta yazışmaları olmakla birlikte RAM üzerinden alınacak adli kopya ile kullanıcının son aktivitelerine erişmek mümkündür.

Hukuki Açıdan Adli İnceleme

Adli bir süreçte dijital materyal üzerinde inceleme yapılabilmesi için CMK 134. maddesi gereği ilgili mahkemenin kararı olması gerekmektedir. Ayrıca CMK Madde 67/6’da “Cumhuriyet savcısı, katılan, vekili, şüpheli veya sanık, müdafii veya kanunî temsilci, yargılama konusu olayla ilgili olarak veya bilirkişi raporunun hazırlanmasında değerlendirilmek üzere ya da bilirkişi raporu hakkında, uzmanından bilimsel mütalaa alabilirler. Sadece bu nedenle ayrıca süre istenemez.”  ibaresi yer almaktadır ve bu süreç dışında taraflar ya da vekilleri uzman görüşü/mütalaa alarak mahkeme sürecinde dosya içerisine sunabilirler.

Call Now Button