Adli Bilişim Nedir? Hangi Alanlarda Uygulanır?

ADLİ BİLİŞİM NEDİR? 

 

Adli bilişim, veri depolayan dijital delillerin toplanması, saklanması, derlenmesi ve analizi konusunda yeni bir bilim dalıdır.

Adli bilişimin uluslararası çerçevede kabul gören ismi “Computer Forensic” olup Latince “forensis” kelimesinden gelmektedir.  Adli bilişim uzmanları ve bu konuda adli süreçlerde rapor tanzim eden yeminli bilirkişiler  dijital deliller üzerinde soruşturma konusu ile alakalı olabileceği değerlendirilen verileri mahkeme kanadına rapor halinde sunarlar.

Bü süreçte verinin delil niteliği taşıması için belirli işlem basamakları gerçekleştirilmelidir. Öncelikle bunlardan ilki dijital cihazın el koyulma esnasında açık veya kapalı olmasına bağlı olarak yapılacak ilk müdahaledir. Dijital cihaz, el koyma işlemi esnasında açıksa ve üzerinde geçici veri barındıran (RAM) birimi bulunuyorsa RAM imajı olay yerinde hemen alınmalıdır. 2. olarak el koyulacak dijital cihazın “adli kopyası”nın alınması gerekmekte ve bu adli kopyaya dijital parmak izi diye tabir edilen hash değeri ataması yapılmalıdır. 3. olarak elde edilen adli kopyalar üzerinde uzmanların soruşturma/kovuşturma konularına göre teknik inceleme yapılarak delil niteliği taşıyacak verilerin tespitinin yapılması, bu tespitler sonucunda verinin disk üzerinde yer alan konumunun, hash değerinin, silinmiş olup olmadığının, verinin oluşturulma ve erişme tarihlerinin net olarak belirtilmesi gerekmektedir. 4. olarak tüm bu sıralı işlemler sonrasında adli mercilere sunulmak üzere anlaşılır ve teknik bilgileri detaylı olarak anlatan raporlandırma sürecinin tamamlanması ve sunulması gerekmektedir.

 

 

adlibilisim

 1. Tanımlama
 2. İnceleme
 3. Analiz
 4. Raporlama    

 

 

 

 

 

 

 

Adli Bilişim Hangi Alanlarda Uygulanır?

   Adli Bilişim dalında uygulama alanları aşağıda belirtildiği gibidir.

adlibilisim

 • Veri Gizliliği
 • Veri Kaybı ve Veri Silme
 • Veri Kurtarma
 • Verilerin Şifrelenmesi
 • Şifrelenen Verinin Çözümü
 • Gizli Dosya ve Klasör Tespiti
 • Stenografi
 • Şirket İçi Dolandırıcılık
 • Finansal Denetimler Kapsamında İnceleme
 • İç Denetim
 • Ticari Anlaşmazlıklar Sonucunda Veri Analizi
 • Fikri ve Sınai Haklar 
Call Now Button